Rreth 8.000 fëmijë presin rend të regjistrohen në kopshte

Shkup më 14/05/2018 11:31

MPPS: Do të ketë zhvillim të Indeksit Nacional për Barazi Gjinore

Shkup më 16/04/2018 12:44

Carovska: Nuk do të rritet mosha e pensionimit

Shkup më 13/04/2018 14:07

Padi penale kundër ish drejtorit të Agjencisë për Punësim Vllatko Poposki

Ish ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Dime Spasov dhe ish Drejtori i Agjencisë për Punësim Vllatko Popovski
Shkup më 11/04/2018 10:45

Fëmijët e familjeve që marrin ndihmë sociale nuk do të paguajnë participim për barna

Qeveria e Republikës së Maqedonisë
Shkup më 28/03/2018 10:34

Rreth 3 mijë qytetar pritet të pajisen me certifikata të lindjes

Milla Carovska
Shkup më 22/03/2018 15:38

Fëmijët e prindërve të vetëm në Shtip me qëndrim pa pagesë nëpër kopshte

Shtip më 21/03/2018 9:07

ERRC: Edhe dy raste të reja të abuzimit seksual në Shtëpinë “25 Maji”

Shkup më 27/02/2018 15:23

Maqedoni, edhe 1.900 punëtorë të ndërmarrjeve të falimentuara do të dëmshpërblehen

Punëtorët e falimentuar kërkojnë, arsim dhe shërbime shëndetësore falas
Shkup më 27/02/2018 14:50

MPPS bën apel që të paraqiten personat e pastrehë me qëllim që t’u ndihmohet

Pastrehe, dimer, ftohte
Shkup më 26/02/2018 12:51