Ministri Tevdovski i prezantoi ndryshimet në ligjin për furnizime publike

Shkup më 22/02/2018 15:40

Tevdovski: Me ligjin e ri për furnizime publike, përveç çmimit do të jetë i rëndësishëm edhe kualiteti

Shkup më 14/02/2018 14:26

Vegël e re për të dhënat për furnizime publike

më 10/02/2018 18:29

Prezantohet softueri i ri për furnizime publike

Shkup më 10/02/2018 15:31

Tevdovski: Ligji për evidentimin e borxheve në procedurë qeveritare

Shkup më 09/02/2018 14:01

Maqedoni, formohet Këshill Special që do të kontrollojë shpenzimin e parave publike

Shkup më 07/02/2018 16:04

MF: Borxhi shtetëror është ulur për 1 pikë procentuale, publiku për 1,7

më 31/01/2018 18:49

Janë paguar rrogat e vonuara për kuadrin arsimor dhe për të punësuarit tjerë në Tetovë

Komuna e Tetovë
Tetovë më 26/01/2018 13:41

Tevdovski: Eurobondi është për pagat dhe borxhet

Shkup më 12/01/2018 20:24

Maqedoni, borxh ri me vlerë prej gjysmë miliardë euro

Ministria e Financave
Shkup më 11/01/2018 21:29