Përfundon detyrimi për posedimin e pajisjes dimërore në automjete

Pajisje dimërore
Shkup më 15/03/2018 14:39

Për 8 Mars: meshkujt janë shkaktarët më të mëdhenj të aksidenteve rrugore!

Shkup më 07/03/2018 12:37

Nëse udhëtoni, ja si është gjendja e rrugëve në Maqedoni

komunikacion - dimër
Shkup më 27/02/2018 9:14

Reshjet e borës, ja si është gjendja e rrugëve në Maqedoni

Shkup më 26/02/2018 9:31

Për shkak të borës është vendosur ndalesë për mjete të rënda transportuese në Strazhë

më 20/02/2018 20:17

Janë hequr ndalesat për kamionë, mjegull dhe reshje të dobëta të borës në disa pjesë të rrugëve

më 20/02/2018 8:50

Komunikacioni po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa

komunikacioni, rruge te lageshta
më 19/02/2018 19:00

Për shkak të xhirimeve të filmit riorientohet qarkullimi në rrugën Radovish-Shtip

më 18/02/2018 11:10