A është i nevojshëm ndryshimi i metodës së funksionimit në Këshillin Gjyqësor?

Shkup më 03/10/2018 21:34

Kryetari i Këshillit gjyqësor, Karaxhoski prej konsekuent kaloi në jokonsekuent

Zoran Karaxhovski
Shkup më 19/09/2018 20:47

Nuk ka iniciativë për përjashtim të ministrit të Drejtësisë nga Këshilli Gjyqësor

Shkup më 24/08/2018 21:59

Pavarësia në gjyqësor, ministri i Drejtësisë duhet të privohet nga anëtarësia në Këshillin Gjyqësor

më 15/08/2018 0:01

Ka filluar procedura për shkarkimin e gjykatësve suprem që e lan të arratiset Sead Koçani

Jovo Vangellovski
Shkup më 26/04/2018 20:22

Maqedoni, kërkohet formimi i këshillit gjyqësoro-medial

Shkup më 13/04/2018 9:30

Kryetari i Gjykatës Supreme do ta humb të drejtën e votës në Këshillin Gjyqësor

Gjykata Supreme
Shkup më 28/03/2018 13:42

Karaxhovski “out”, Vangellovski pret ftesë për këshillin për mbikëqyrje të reformave në gjyqësor

Karaxhovski - Zaev - Vangellovski
Shkup më 08/03/2018 14:14

Kontrolluesit e gjykatave prej më herët e dinin se çfarë ndodh në Gjykatën Penale në Shkup

Shkup më 08/03/2018 10:48

Qeveria e formoi Këshillin për Reforma “të Zaevit”: Vangellovski dhe Karaxhovski mbeten jashtë?

Karaxhovski - Zaev - Vangellovski
Shkup më 06/03/2018 20:45