Lagjja “Tetovarja”, ndër më të qetat në qytet, por edhe më të fëlliqurat nga kanalizimi (FOTO+VIDEO)

Tetovë më 18/09/2018 12:10

Filloi projekti IPA 2: Përmirësimi i infrastrukturës së grumbullimit të ujërave të zeza në qytetin e Shkupit

Shkup më 13/06/2018 15:46

Komuna jep përgjigje për nofkën Tetova “Venediku i kanalizimit fekal”

Tetovë më 24/05/2018 12:08

Defektet në rrjetin e kanalizimit atmosferik në Çair, nuk dihet nëse do të sanohen gjatë këtij viti

Shkup më 22/03/2018 11:31

Banorët ankohen: Do të na bllokohen kanalizimet, komuna e Çairit premton pastrim e rërës nga rrugët

Shkup më 07/03/2018 8:05

Ndërtohet linjë e re kanalizimi fekal në fshatin Debresh

më 07/12/2017 17:52

Vetëm 18 për qind e territorit të Maqedonisë ka rrjet kanalizimi

Shkup më 19/11/2017 14:33

Qyteti i Shkupit nuk parashikon rregullimin e rrjetit atmosferik në Çair gjatë 2017-ës

Shkup më 09/07/2017 12:37

Rrjeti atmosferik në Çair jofunksional! (FOTO)

Shkup më 08/06/2017 0:22

Projekt i parealizuar dhe rrugë të shkatërruara në Çair

Shkup më 21/03/2017 10:54