Maqedoni, këto gjykatës me vepra skandaloze do t’i mësojnë gjeneratat e reja

Gjykatë, AKMIS
Shkup më 20/02/2018 10:50

Prokuroria ka hapur procedurë hetimore për “kurdisjen” e lëndëve nëpër gjykata

Gjykatë, AKMIS
Shkup më 02/02/2018 13:23

Raporti i sistemit Akmis pas një muaj “udhëtim” arriti në Prokurori

Gjykatë, AKMIS
Shkup më 25/01/2018 12:43

Ministria e Drejtësisë e dorëzoi raportin për inspektimin në AKMIS deri te institucionet kompetente

Ministria e Drejtësisë
Shkup më 20/12/2017 21:16

Raportin për keqpërdorimin e sistemit AKMIS do ta merr edhe PSP-ja

Gjykatë, AKMIS
Shkup më 08/12/2017 21:27

AKMIS nuk ka funksionuar, nuk ka përgjegjësi penale për ndarjen manuale të lëndëve

Shkup më 07/12/2017 16:30

Trupi i Pavarur Revizor një herë në vit do ta kontrollojë shpërndarjen e lëndëve te gjykatësit

Gjykatë, AKMIS
Shkup më 04/12/2017 11:49