Ish u.d kryetari i Gjykatës Penale, Ribarev ka konfirmuar se ka ndarje të lëndëve në mënyrë manuale

Stojançe Ribarev
Shkup më 13/07/2018 11:25

Gjykatësit: Këshilli gjyqësor të mos mbrohet si “arusha e bardhë”

Gjykatë, AKMIS
më 10/06/2018 15:15

Prokuroria i dëgjon dëshmitarët për kurdisjen e disa lëndëve te disa gjykatës

Gjykatë, AKMIS
Shkup më 08/05/2018 9:12

Pas kërkesës së Karaxhovskit, pas dyerve të mbyllura do të shqyrtohet raporti për keqpërdorimin e sistemit AKMIS

Shkup më 14/03/2018 11:44

Kontrolluesit e gjykatave prej më herët e dinin se çfarë ndodh në Gjykatën Penale në Shkup

Shkup më 08/03/2018 10:48

Maqedoni, këto gjykatës me vepra skandaloze do t’i mësojnë gjeneratat e reja

Gjykatë, AKMIS
Shkup më 20/02/2018 10:50

Prokuroria ka hapur procedurë hetimore për “kurdisjen” e lëndëve nëpër gjykata

Gjykatë, AKMIS
Shkup më 02/02/2018 13:23

Raporti i sistemit Akmis pas një muaj “udhëtim” arriti në Prokurori

Gjykatë, AKMIS
Shkup më 25/01/2018 12:43

Ministria e Drejtësisë e dorëzoi raportin për inspektimin në AKMIS deri te institucionet kompetente

Ministria e Drejtësisë
Shkup më 20/12/2017 21:16

Raportin për keqpërdorimin e sistemit AKMIS do ta merr edhe PSP-ja

Gjykatë, AKMIS
Shkup më 08/12/2017 21:27