Raportin për keqpërdorimin e sistemit AKMIS do ta merr edhe PSP-ja

Gjykatë, AKMIS
Shkup më 08/12/2017 21:27

AKMIS nuk ka funksionuar, nuk ka përgjegjësi penale për ndarjen manuale të lëndëve

Ministri i Drejtësisë, Bilen Saliji
Shkup më 07/12/2017 16:30

Trupi i Pavarur Revizor një herë në vit do ta kontrollojë shpërndarjen e lëndëve te gjykatësit

Gjykatë, AKMIS
Shkup më 04/12/2017 11:49