“E vërteta, gënjeshtra dhe pëlqimet”, tema kryesore e edicionit të dytë të Festivalit të gazetarisë hulumtuese në Shkup

Festivali i Filmit Hulumtues
Shkup më 11/10/2018 12:46