Të rinjtë janë fokus qendror i përpjekjeve për përhapjen e njohurive elementare për media

Shkup më 14/09/2018 15:25

“Metamorphosis”, MSHIA dhe MASH i thërrasin të gjitha shkollat të përfshihen ne javën evropiane të kodimit

Shkup më 12/09/2018 10:15

Nuk vërehet ndonjë transparencë të theksuar në Kuvend

Shkup më 10/08/2018 20:50

ACTION SEE Hulumtimi: Transparenca e Kuvendit të Maqedonisë në nivel të njëjtë si në vitin e kaluar

Parlamenti i Maqedonisë
Shkup më 27/07/2018 19:24

Qeveria e Maqedonisë e para në rajon sipas Indeksit të institucioneve të hapura

më 03/07/2018 21:01

Maqedonia niset në luftë kundër lajmeve të rrejshme (VIDEO)

Veles më 19/06/2018 15:30

Do të organizohen sesione informative në të gjithë Maqedoninë për thirrjen për grante për projektin “KriThink”

Shkup më 08/06/2018 16:05

Maqedoni, aplikoni për grant dhe promovoni programimin – Meet and Code 2018!

Shkup më 07/06/2018 14:19

“Rrjeti për arsimim mediatik” nesër prezanton tre projekte në ASHAAM

Shkup më 06/06/2018 23:39

Metamorfozis dhe Eurothink prezantojnë sot projektin “Me mendim kritik deri te qytetarët me shkathtësi mediale –KriThink”

Fondacioni Metamorfozis
Shkup më 01/06/2018 10:29