Rreth 8.000 fëmijë presin rend të regjistrohen në kopshte

Shkup më 14/05/2018 11:31

Zaev: Në 2018-ën do hapen 18 kopshte të reja

Shkup më 04/05/2018 16:22

Shkup, rrihet një fëmijë nga edukatorja, nëna e ka paraqitur rastin në polici

Fëmijët e çerdhes në Autokomandë helmohen nga ushqimi
Shkup më 07/02/2018 15:03

Drejtoresha e çerdhes “Koço Racin” demanton se fëmijët e kanë kërkuar edukatoren e vjetër

Çerdhja "Koço Racin"
Shkup më 16/01/2018 12:05

“Megjashi”: Janë shkelur të drejtat e fëmijëve në çerdhen e Shkupit “Koço Racin”

Shkup më 15/01/2018 13:06

“Megjashi”: Prindërit e bojkotojnë çerdhen “Koço Racin”

Shkup më 14/01/2018 14:18

MPPS: Janë siguruar të gjitha kushtet për funksionim e kopshteve pa pengesa

më 04/01/2018 18:41

Grevë në çerdhet e Çairit, të punësuarit nuk e kanë marrë rrogën e nëntorit

Shkup më 27/12/2017 10:12

Vetëm një pjesë e kopshteve punojnë me ndërrim të dytë

Fëmijët e çerdhes në Autokomandë helmohen nga ushqimi
Shkup më 30/10/2017 15:33

Maqedoni, orar me dy turne në disa institucione dhe kopshte

Shkup më 01/09/2017 9:59