Dëshprim total i një të akuzuari

Besa Arifi, profesore e asociuar në Universitetin e Evropës Jug-Lindore
më 21/09/2017 8:52

Gjuha e drejtësisë

Besa Arifi, profesore e asociuar në Universitetin e Evropës Jug-Lindore
më 14/09/2017 12:00

100 ditë Qeveri

Besa Arifi, profesore e asociuar në Universitetin e Evropës Jug-Lindore
më 07/09/2017 12:25

Piromanë në aksion

Besa Arifi, profesore e asociuar në Universitetin e Evropës Jug-Lindore
më 24/08/2017 0:01

Kur e kaluara përsëritet

Besa Arifi, profesore e asociuar në Universitetin e Evropës Jug-Lindore
më 17/08/2017 9:40

Super-Kupa

Besa Arifi, profesore e asociuar në Universitetin e Evropës Jug-Lindore
më 10/08/2017 9:18

Agresiviteti njerëzor

Besa Arifi, profesore e asociuar në Universitetin e Evropës Jug-Lindore
më 20/07/2017 0:01