Mbjellësit e urrejtjes

Besa Arifi, profesore e asociuar në Universitetin e Evropës Jug-Lindore
më 09/08/2018 9:02

Lider – kjo fjalë e madhe

Besa Arifi, profesore e asociuar në Universitetin e Evropës Jug-Lindore
më 19/07/2018 10:36

Kur dyert hapen

Besa Arifi, profesore e asociuar në Universitetin e Evropës Jug-Lindore
më 12/07/2018 22:03

Tani gjithçka varet nga ne

Besa Arifi, profesore e asociuar në Universitetin e Evropës Jug-Lindore
më 28/06/2018 13:34

Shans i ikur për të qenë në anën e duhur

Besa Arifi, profesore e asociuar në Universitetin e Evropës Jug-Lindore
më 21/06/2018 8:19

Armiqtë para portës

Besa Arifi, profesore e asociuar në Universitetin e Evropës Jug-Lindore
më 14/06/2018 10:49

Kopja dhe origjinali

Besa Arifi, profesore e asociuar në Universitetin e Evropës Jug-Lindore
më 07/06/2018 13:52