ANALIZË: Në sektorin publik 19,3% janë shqiptarë – a do të ketë punësime të reja sipas “Marrëveshjes së Ohrit”?

më 16/04/2018 10:08

ANALIZË: Transmetuesi publik RTM harxhon 6 milionë euro vetëm për rroga, aspak përfitime reale

Shkup më 09/04/2018 8:39

ANALIZË: Tatimi progresiv – thikë me dy tehe!

Të gjithë personat juridik dhe fizik të cilët kanë pronë të pa paraqitur, ose kanë bërë ndryshime në pronat e tyre personale, paraqitjen e tatimit deri tek Qyteti i Shkupit mund ta bëjnë deri më 31 janar.
Shkup më 03/04/2018 8:32

ANALIZË: Regjistrim për të dhëna ekonomike, mirëpo jo edhe etnike?

Shkupi Portalb
më 26/03/2018 9:23

ANALIZË: Komuna të fundosura në borxhe – a do të ketë përgjegjësi?

Borxh, borxhe
Shkup më 24/03/2018 0:01

АNALIZË: Të rinjtë në Maqedoni nuk duan të punojnë në prodhimtari!

Lon prodhimtaria dhe konkurenca jolojale, problem për sektorin e tekstilit
Shkup më 19/03/2018 9:26

ANALIZË: Cilat kompani dhe mbi çfarë baze do të fitojnë para shtetërore?

Shkup më 26/02/2018 0:01

ANALIZË: Monedhat virtuale: nga dëshira për fitim të shpejtë, deri në kolaps!

Bitcoin
më 20/02/2018 8:21

ANALIZË: A do të lehtësohen kushtet për kreditim – pritjet e bankierëve!

banka, kredit
Shkup më 12/02/2018 0:01

ANALIZË: Revizioni në komunën e Sarajit!

Komuna Saraj
më 05/02/2018 8:10