SOCIOLOGJI RAMAZANI

Ali Pajaziti
më 21/05/2018 10:08

O Ali!

Ali Pajaziti
Shkup më 07/05/2018 9:37

McUniversiteti

Ali Pajaziti
më 23/04/2018 9:33

TEOLOGJIA PASMODERNE (II)

Ali Pajaziti
Shkup më 16/04/2018 8:37

TEOLOGJIA PASMODERNE (I)

Ali Pajaziti
më 09/04/2018 10:38

IMORALITETI “AKADEMIK”

Ali Pajaziti
më 02/04/2018 8:47

TRE DITË N’SERBI

Ali Pajaziti
më 26/03/2018 9:22

R2P

Ali Pajaziti
më 12/03/2018 9:16

APARTEIDI URBAN

Ali Pajaziti
më 05/03/2018 9:28