Agjencia për Punësim: Mungojnë punëtorë profesionistë dhe zejtarë

Agjencia për Punësim
Shkup më 09/08/2018 16:12

Programi vjetor për punësim do t’i përfshijë të rinjtë dhe persona të grupeve të prekura sociale

Shkup më 25/04/2018 15:34

Padi penale kundër ish drejtorit të Agjencisë për Punësim Vllatko Poposki

Ish ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Dime Spasov dhe ish Drejtori i Agjencisë për Punësim Vllatko Popovski
Shkup më 11/04/2018 10:45

Pothuajse 153 mijë persona janë punësuar në dhjetë muajt e vitit 2017

Agjencia për Punësim
më 24/12/2017 11:04

Keqpërdorime në Agjencinë për Punësim, për dreka dhe udhëtime është harxhuar trefish më shumë

Shkup më 14/11/2017 16:24

Në Agjencinë për Punësim deri më tani janë parashtruar 816 kërkesa nga punëtorët e falimentuar

Biljana Jovanovska, drejtoreshë e Agjencisë për punësim
Shkup më 26/09/2017 13:19

Agjencia për punësim do të informojë për zbatimin e Ligjit për falimentuesit

Shkup më 26/09/2017 8:55

Në Agjencinë e Punësimit janë marrë rroga por nuk është punuar

Agjencia për Punësim, numri i të pa punëve do të dihet në korrik!?
Shkup më 25/09/2017 21:50

APRM: Kompensimi për papunësi për korrikun do të paguhet deri më 30 gusht

më 24/08/2017 18:40

Plani “3-6-9-12” parasheh ndryshim të ligjit për arsim parashkollor dhe sipëror

Shkup më 21/07/2017 12:44