Pothuajse 153 mijë persona janë punësuar në dhjetë muajt e vitit 2017

Agjencia për punësim e Republikës së Maqedonisë
më 24/12/2017 11:04

Keqpërdorime në Agjencinë për Punësim, për dreka dhe udhëtime është harxhuar trefish më shumë

Shkup më 14/11/2017 16:24

Në Agjencinë për Punësim deri më tani janë parashtruar 816 kërkesa nga punëtorët e falimentuar

Biljana Jovanovska, drejtoreshë e Agjencisë për punësim
Shkup më 26/09/2017 13:19

Agjencia për punësim do të informojë për zbatimin e Ligjit për falimentuesit

Shkup më 26/09/2017 8:55

Në Agjencinë e Punësimit janë marrë rroga por nuk është punuar

Agjencia për Punësim, numri i të pa punëve do të dihet në korrik!?
Shkup më 25/09/2017 21:50

APRM: Kompensimi për papunësi për korrikun do të paguhet deri më 30 gusht

më 24/08/2017 18:40

Plani “3-6-9-12” parasheh ndryshim të ligjit për arsim parashkollor dhe sipëror

Shkup më 21/07/2017 12:44

Vetëpunësim për edhe 400 të papunë me grante prej 4.000 euro

Shkup më 29/05/2017 13:56

Trefishohen “kurbetçarët” në Maqedoni

Shkupi 2014, foto nga: Robert Atanasovski
më 06/03/2017 8:55