Facebook tërheq aplikacionet Poke dhe Camera nga App Store

Facebook tërheq aplikacionet Poke dhe Camera nga App Store
më 12/05/2014 8:55

Lancia, vetëm e italianëve

Lancia, vetëm e italianëve
Itali më 08/05/2014 13:06