Zhuangzi: Të ëndërruarit…

Zhuangzi
më 16/12/2012 15:12

Muhamed Ali : Çka është marrëzia ?

Muhamed Ali
më 14/12/2012 15:12

Albert Einstein: Relativiteti dhe gruaja

Albert Einstein
më 13/12/2012 15:03

Julia Roberts: Kur bëhet fjalë për dashurinë…

Julia Roberts
më 11/12/2012 15:50

Anton Chehkov: Martesë nga dashuria apo…

Anton Chehkov
më 10/12/2012 15:24

Che Guevara: Të ndjesh çdo padrejtësi…

Che Guevara
më 09/12/2012 14:17