Haki Stërmilli: Djepi që rrotullon fatin e njerëzisë

Haki Stermilli
më 19/12/2012 14:57

Zhuangzi: Të ëndërruarit…

Zhuangzi
më 16/12/2012 15:12

Muhamed Ali : Çka është marrëzia ?

Muhamed Ali
më 14/12/2012 15:12

Albert Einstein: Relativiteti dhe gruaja

Albert Einstein
më 13/12/2012 15:03