Letër politikës

Bujar Plloshtani
tr më 31/08/2012 14:42

Kur kolumnet e Teutës, lexoheshin me kënaqësi!

Fatmire Elezi
më 31/08/2012 13:37

Padituria e BDI-së në qeverisje vallë shpreh edhe paditurinë e shqiptarëve në përgjithësi?!

Drilon Shaqiri
më 30/08/2012 9:42

Njerëzit nuk duhet të shoqërohen me arinj

Jakup Terziu
më 29/08/2012 10:31