CONSIGLIERE

FADIL LEPAJA
Prishtinë më 30/05/2012 10:45

Një lutje për non-shalancën

Harald Schenker
më 29/05/2012 13:42

Shumë zhurmë, për asgjë!

Venhar Ramadani
më 24/05/2012 10:54

Universiteti Shtetëror i Tetovës është dhe do të mbetet një realitet i pakontestueshëm i shoqërisë shqiptare në Maqedoni

Universiteti shtetëror i Tetovës
Tetovë më 23/05/2012 10:11

Zbehja e gjasave për NATO si vazhdimësi e dështimeve

Gjakush Kabashi
Shkup më 21/05/2012 12:51

MJESHTRI I GËNJESHTRËS, I PREFERUARI I GRUEVSKIT!

Artan Dika
më 15/05/2012 18:07