Shqiptarët, sot më keq se kurrë!

Autori ka foto, por ska shënuar emrin
Gostivar më 16/08/2012 0:35

Shtet Monti Pajton!

Edmond Ademi
më 15/08/2012 12:34

Gëzonju, gëzonju o krushq o… Se do të merrni nusen o!

Rrezearta Reka
më 15/08/2012 11:13

Nevoja për federalizëm në Maqedoni: a do ti lehtësonte tensionet ndëretnike?

Enisa Bajrami
më 14/08/2012 21:38

Rinia shqiptare diskriminohet, pasiviteti vazhdon

Shenazi Salihi
më 14/08/2012 14:43

Mesha Selimoviç: Çfarë njerëz jemi

Mesha Selimoviç
më 14/08/2012 13:46

Tkurrja e numrave

Gjakush Kabashi
më 14/08/2012 11:56