Kthimi ne vendin e krimit

Blerim Mustafi
Gostivar më 29/10/2012 10:37

Njerëzit, thjesht, janë të “zbrazët”

Charles Bukowski
më 22/10/2012 13:21

Shtatori i Ginesit

Blerim Mustafi
Gostivar më 01/10/2012 0:28