Heronjtë e sokakut tonë

Sulejman Rexhepi
më 08/05/2017 21:49

Enver Hoxha ishte mbinjeri, do të lexojnë veprat e tij gjithë njerëzimi si dhe do të shkruajë  zoti i historisë

Merxhan Jakupi
më 08/05/2017 21:38

Kriza politike dhe institucionale do të cenojë drejtën e qytetarëve për vetëqeverisje lokale!

Qenan Aliu
më 08/05/2017 11:59

Dashuria politike e Zaevit me shqiptarët, serbët dhe bullgarët

Sulejman Mehazi
më 06/05/2017 14:08

Në pritje të lajmit të mirë

Florim Zeqa
më 06/05/2017 14:05

Me i dhanë zor… për demarkacion

Ditar Kabashi
më 06/05/2017 14:03

‘Po të bashkoheshin gjithë shqiptarët në një shtet, Shqipëria duhej t’i bashkohej Kosovës e jo Kosova Shqipërisë

Merxhan Jakupi
Shkup më 06/05/2017 10:03

Shpirti jetësohet kundrejt sulmeve fizike e fuqizohet më shumë pas çdo goditje

Fatbardha Curri
më 05/05/2017 9:58

Prometenjtë hahen prej shqiponjave

Dionis Xhafa
më 05/05/2017 8:46

“All is well”

Lulzim Selimi
më 04/05/2017 22:20