Me një këmbë në pushtet, me tjetrën në opozitë

Dervish Alimi
Shkup më 11/11/2017 15:11

Libri dhe lapsi, shkaktarë për ngritjen e popujve

Nuhi Bislimi
Shkup më 11/11/2017 14:25

Prirjet lokaliste!

Qani Osmani
më 10/11/2017 14:50

Kosova në një sistem kompleks të politikës ndërkombëtare: Nevoja për diplomaci dinamike për më shumë subjektivitet ndërkombëtar

Mentor Tahiri
më 09/11/2017 11:19

“Ambasadori i Diasporës në Kosovë”, marrëzi politike!

Florim Zeqa
më 09/11/2017 9:15

Diskursi psikoanalitik

Blerta Haxhiaj
më 08/11/2017 14:36

Dashuria për pushtet dhe pushteti i dashurisë

Shqipe Palloshi
më 08/11/2017 12:15

Lajmi përtej lajmit: Të zhbirosh përtej asaj që duket për të arritur në të vërtetën e madhe!

Rudina Zeqiri
më 07/11/2017 12:03