UNË JAM MIRË, KUR TË TJERËT JANË MIRË

Daim Luçi
Shkup më 24/06/2014 9:00

Drama e mitit ballkanik

Lufta në ish Jugosllavinë
më 20/06/2014 22:47

Drejtimet deficitare, sa të nevojshme që janë!

Abdylvehab Ejupi
Shkup më 20/06/2014 13:22

Të futesh në politikë dhe ta mbash këmishën e bardhë, s’i të hysh në ujë e të mos lagesh!

më 20/06/2014 10:52

Instituti Parlamentar në funksion të imazhit të deputetit

Argëtim Saliu
më 19/06/2014 11:22

Kosovës i duhen reforma të domosdoshme dhe thyerje e klisheve partiake !

Asllan Dibrani
më 16/06/2014 15:11

Shteti, ekonomia, politikanët dhe…

Uk Lushi
Shkup më 16/06/2014 14:41

“KULTI I KAPELËS”

Mr. Bekim Ramadani
më 15/06/2014 21:52