Rinia shqiptare diskriminohet, pasiviteti vazhdon

Shenazi Salihi
më 14/08/2012 14:43

Librat mëkojnë të ushqejnë popullin, por populli mban dietë

Agim Shabani
më 11/08/2012 22:28

Në Maqedoni luanët më të shtrenjtë se kudo

Filip Stojanovski
më 09/08/2012 19:23

Lustrimi ?!

Hasim Memishi -Sopi
më 08/08/2012 1:33

Komandantët e UÇK-së prej sot quhen terrorist

Nga MA, Besim Jashari
më 08/08/2012 1:16

Udhëheqësit e mëparshëm – bashkëpunëtorë, po udhëheqësit aktual çka?!

Besim Jashari
më 04/08/2012 21:33

Kur flet drejtë!!!

Fatmire Besimi
më 04/08/2012 1:43

A ka ndonjë njeri normal aty?!

Besim Jashari
USHT më 30/07/2012 20:50

Aleanca laviresh

Nebi Murseli
Shkup më 18/07/2012 13:28