Gara joparimore

Adem Berisha, poezi.
Shkup më 30/11/2013 19:23

Trendafil i vyshkur

-
më 02/10/2013 18:48

Pa titull

-
më 09/09/2013 20:50

…kur çmendej Dea!

Foto: Heri Wijaya
më 31/08/2013 18:40