Çka nëse dashurohesh në një ujkonjë?!

Lira Bojku
më 05/03/2014 23:56

Udhëve të jetës

-
më 16/02/2014 20:52

AJO – e dalura nga ëndrrat për t’u tallur me ty

Lira BOJKU
më 06/01/2014 19:21

Gara joparimore

Adem Berisha, poezi.
Shkup më 30/11/2013 19:23

Trendafil i vyshkur

-
më 02/10/2013 18:48

Pa titull

-
më 09/09/2013 20:50