EPITAF

epitaph_sxga-172892
më 16/09/2014 13:25

Insan

Insan
Shkup më 02/08/2014 12:59

MBI MUA

Ermira Selami
më 18/07/2014 23:22

Shkupi im ditëlindja ime

Sami Sherifi
Shkup më 17/07/2014 16:39

Vallë ç’po ndodhë me ne shqiptarët?!

Taulant Selmani
Shkup më 16/07/2014 15:45

Qeveria asnjëherë nuk i ka njohur shqiptarët si qytetar të këtij shteti

Hysni Shaqiri
Shkup më 09/07/2014 15:18