Vuvuzelat e Zhegrës

Bekim Kupina
më 02/07/2012 18:34

A thua pse ??? A me të vërtetë ia vlente ???

Dr. Vlera Ejupi
Shkup më 29/06/2012 9:00

Kush me nijet, kush me kësmet

Ramadan Ramadani
më 22/06/2012 8:51

PASOK ose SYRIZA, pyetja është tani?

Dame Çkatroski
më 20/06/2012 0:10

Gjeneralja e konfeksionit të meshkujve

Rrezearta Reka
më 19/06/2012 13:30