#Përgjegjësi është ujë pa arsen në Gjevgjeli

arseni
Gjevgjeli më 13/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është puseta me kapakë

pusetat
më 12/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është qasja publike në fletat anketuese të funksionarëve

fletatanket
Shkup më 11/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është të mos ketë deponi të egra

deponitee
Shkup më 10/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është të hiqet kumari në afërsi të shkollave dhe vendbanimeve

kazino
Shkup më 09/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është sigurimi i ujit të pijshëm për tetovarët

uji-i-pijshem
Tetovë më 08/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është kur zyrtarët përgjigjen në pyetjet që nuk porositen nga vetë ata

pyetjet
Shkup më 07/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është Manastiri të mos jetë qyteti më i ndotur në Maqedoni

manastir-ndotje-e-ajrit
Manastir më 06/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është administrata publike të mos trajtohet si makineri votuese

adminis
Shkup më 05/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është rrjeti i kanalizimit, e jo gropat septike

gropat-septike
Shkup më 04/11/2016 10:00