#Përgjegjësi është ujë pa arsen në Gjevgjeli

Gjevgjeli më 13/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është puseta me kapakë

më 12/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është qasja publike në fletat anketuese të funksionarëve

Shkup më 11/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është të mos ketë deponi të egra

Shkup më 10/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është të hiqet kumari në afërsi të shkollave dhe vendbanimeve

Shkup më 09/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është sigurimi i ujit të pijshëm për tetovarët

Tetovë më 08/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është kur zyrtarët përgjigjen në pyetjet që nuk porositen nga vetë ata

Shkup më 07/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është Manastiri të mos jetë qyteti më i ndotur në Maqedoni

Manastir më 06/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është administrata publike të mos trajtohet si makineri votuese

Shkup më 05/11/2016 10:00

#Përgjegjësi është rrjeti i kanalizimit, e jo gropat septike

Shkup më 04/11/2016 10:00