Ratajkovski, edhe përkundër dorëheqjes, akoma është kryeredaktor i TVM 1

më 04/10/2017 19:02

Mostra nga Kodeksi i gazetarëve të Maqedonisë deri te të gjitha mediat të regjistruar në ASHMAA

Shkup më 03/10/2017 14:50

AVSHM: Mediat t’u mundësojnë përafërsisht kohë të barabartë të gjithë kandidatëve

më 27/09/2017 17:42

ASHAM: Televizioni Alfa dhe Nova kanë shkelur standardet e raportimit të paanshëm

Shkup më 22/09/2017 10:00

Pavarësia e mediave nuk varet vetëm nga rregullatori, por edhe nga vetë mediat

Zoran Trajçevski
Shkup më 05/09/2017 13:49