AKE-ja dhe ASHAAM-i të punojnë që mediat të mos instrumentalizohen nga politika

më 13/12/2017 18:40

RTM-ja në krye të listës së borxhlinjve ndaj DHP-së

më 10/12/2017 18:10

Маnçevski: Pjesa më e madhe e buxhetit – 19,3 milionë euro – do të shkojnë për RTM-në, RDM-në dhe ASHAAM-in

më 06/12/2017 18:48

TVM-ja merr frymë në aparate të vjetra, ka video-sinjal të dobët, ndërsa për audio të dytë as që e ka idenë

Shkup më 30/11/2017 20:30

Kanali i dytë i TVM-së ka kërkuar 90 punësime të reja nga qeveria

më 30/11/2017 17:20

Reformat në media: Diçka plotësisht, diçka pjesërisht, ndërkaq diçka fare nuk janë plotësuar

Shkup më 29/11/2017 10:51

Bashkësitë më të vogla me kanal të vetin në servisin publik

më 27/11/2017 19:08

Osmani: Ngelja e Trajçevskit në krye të ASHMAA-së është temë sensitive

Shkup më 24/11/2017 14:12

Edhe pse tre vite debatohet, sipas Mançevskit nuk duhet të shpejtohet në ligjin e mediave dhe të ASHMAA-së

Shkup më 22/11/2017 14:16

Selmani: Mançevski tregon floskula, kurse Qeveria dëshiron të sundojë me mediumet

Shkup më 22/11/2017 13:56