Vetëtima

Foto: Malika Favre
më 26/06/2016 23:30

Këngë dashurie

Foto nga: Ines Rehberger
më 17/05/2016 23:31

Vetëm do të jem i yti

dashuri
më 22/04/2016 13:38

Dëshirë

Foto nga Silviu & Irina Székely
më 12/03/2016 22:15

Palëvizshmëria

Foto: Rene Magritte
më 09/03/2016 17:41