Dëshirë

Foto nga Silviu & Irina Székely
më 12/03/2016 22:15

Palëvizshmëria

Foto: Rene Magritte
më 09/03/2016 17:41

Ajo derdh lotë

Foto nga Rimel Neffati
më 26/01/2016 22:45

Është çudi kur je femër

Foto nga Jason Levesque - Stuntkid
më 19/01/2016 23:15

SHTËPIA E ERRËT

Foto: Gustav Klimt
më 10/10/2015 22:51

Në pyje vjeshta ndezi zjarre

Vjeshte
më 07/10/2015 23:27