Lufto më lapsin e artë dhe kurrë mos lejo të shikosh përsëri një pikturë të tillë

Ajla Hajdari
Shkup më 26/12/2012 22:01

Eh, provo e mos e lësho këtë vend..

Besarta Xhoni
Shkup më 18/12/2012 21:45

USHT-ja, histori dhe paragjykim

Ariton Rama
Shkup më 17/12/2012 13:28

Atë që duhet menduar disa njerëz të rritur e mendojnë disa të rinj

Daim Luçi
Shkup më 16/12/2012 20:12

Me zemër heroike drejt realitetit të hidhur

Emine Haxhiu
më 09/12/2012 19:54