Vlerësimi i kohës dhe zhvlerësimi i saj nga rinia

Sinan Ismaili, nxënës në "Arseni Jovkov", Shkup
më 05/04/2013 13:22

Atë që e fituam me pushkë dje,sot do ta mbrojmë vetëm me penë

Emine Haxhiu
më 02/04/2013 20:16

Depresion dhe mizori

Rufije Abazi
më 12/03/2013 12:27

Të jesh gay dhe shqiptar në Maqedoni është shumë e rendë

Autori kërkon te mbetet anonim
më 10/03/2013 16:58

Kur mbijetesa është dhunë

Shpresa Kamberi
më 07/03/2013 12:02

Vlera e një dokumenti

Vjollca Aliti
më 07/02/2013 22:32