Kumanova mbetet në ‘offside’

Adrian Kerimi
Shkup më 05/01/2013 16:27

Lufto më lapsin e artë dhe kurrë mos lejo të shikosh përsëri një pikturë të tillë

Ajla Hajdari
Shkup më 26/12/2012 22:01

Eh, provo e mos e lësho këtë vend..

Besarta Xhoni
Shkup më 18/12/2012 21:45

USHT-ja, histori dhe paragjykim

Ariton Rama
Shkup më 17/12/2012 13:28