Ngjyrat e pëlhurës që pështjell realitetin tonë

më 06/09/2017 22:30

Déjà vu politike

më 04/08/2017 18:26

Zoti dhe ne

Amir Bilalli
më 26/07/2017 17:08

A po lexon populli?

Dëfrim Seferi
më 21/06/2017 13:00

“A do të “harrojmë” përsëri  kur të votojmë” ?

Renato Shkulaku
më 02/06/2017 11:16

Unë, rebeli

Shkup më 30/05/2017 23:56