Vizualizim: Çfarë do të ndodhë nëse ata që marrin rrogë mbi 1000 euro do të paguajnë tatim më të lartë?

Shkup më 11/04/2018 11:44

ANALIZË: Transmetuesi publik RTM harxhon 6 milionë euro vetëm për rroga, aspak përfitime reale

Shkup më 09/04/2018 8:39

ANALIZË: Tatimi progresiv – thikë me dy tehe!

Të gjithë personat juridik dhe fizik të cilët kanë pronë të pa paraqitur, ose kanë bërë ndryshime në pronat e tyre personale, paraqitjen e tatimit deri tek Qyteti i Shkupit mund ta bëjnë deri më 31 janar.
Shkup më 03/04/2018 8:32

ANALIZË: Regjistrim për të dhëna ekonomike, mirëpo jo edhe etnike?

Shkupi Portalb
më 26/03/2018 9:23

ANALIZË: Cilat kompani dhe mbi çfarë baze do të fitojnë para shtetërore?

Shkup më 26/02/2018 0:01

ANALIZË: Monedhat virtuale: nga dëshira për fitim të shpejtë, deri në kolaps!

Bitcoin
më 20/02/2018 8:21

ANALIZË: A do të lehtësohen kushtet për kreditim – pritjet e bankierëve!

banka, kredit
Shkup më 12/02/2018 0:01

ANALIZË: Revizioni në komunën e Sarajit!

Komuna Saraj
më 05/02/2018 8:10

ANALIZË: Pensionistët do ta tejkalojnë numrin 333.000, afër 1 miliardë euro për pagesën e tyre!

Shkupi, foto: Robert Atanasovski
Shkup më 04/02/2018 0:01

ANALIZË: Të gjitha eurokambialet shtetërore – ku dhe si u harxhuan paratë?

Euro dhe denarë
më 22/01/2018 0:01